Avrupa Birliği Hibe Desktekleri Nasıl Alınır? Avrupa Birliği Hibe Başvurusu Nasıl Yapılır? Avrupa Birliğinden Hibe Almak? Avrupa Birliği, katılım öncesinde yapılan mali yardımlar kapsamında, sivil toplum kuruluşları (meslek odaları ticaret ve sanayi odaları, dernekler, üniversiteler, birlikler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilmiş olan projeleri Hibe Programı  adı verilen bir yöntem ile finanse etmektedirler. Avrupa Birliği Hibe programı, halihazırda duran, katılım