Avrupa Birliği Hibe Başvurusu Nasıl Yapılır? AB’den Hibe Nasıl Alınır?

avrupa-birligi-hibe-desktekleri-nasil-alinir

Avrupa Birliği Hibe Desktekleri Nasıl Alınır?

Avrupa Birliği Hibe Başvurusu Nasıl Yapılır? Avrupa Birliğinden Hibe Almak? Avrupa Birliği, katılım öncesinde yapılan mali yardımlar kapsamında, sivil toplum kuruluşları (meslek odaları ticaret ve sanayi odaları, dernekler, üniversiteler, birlikler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilmiş olan projeleri Hibe Programı  adı verilen bir yöntem ile finanse etmektedirler.

Avrupa Birliği Hibe programı, halihazırda duran, katılım öncesi olan mali yardım aracı (IPA) kapsamındaki öncelikler çerçevesinde, merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelerin içerinde yer almaktadır.  Söz konusu proje alanındaki AB çalışmalarına, sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını desteklemek amacı ile oluşturulmuş bir uygulamadır.

avrupa-birligi-neden-hibe-destegi-yapar

Avrupa Birliği Neden Hibe Desteği Yapar?

AB Hibe Programlarına Başvuru ile Ülke genelinde tespit edilen tüm sorunlara çözüm bulmak amacı ile geliştirilmiş olan hibe programlarının etkileri ve sonuçları, hibe programı adı altında finanse edilmekte olan  mikro projeler ile daha geniş bir alana yayılabilmektedir. Aynı şekilde, mevcut sorunların çözümüne yönelik yapılan öneriler,  daha geniş bir kitle tarafından dile getirilebilmektedir.

avrupa-birligi-hibe-destegini-kim-yonetiyor

Avrupa Birliği Hibe Desteğini Kim Yönetiyor?

Avrupa Birliği hibe destek projeleri genel olarak çok geniş kapsamlıdır. Bu kapsam birden fazla projeyi içerdiği gerçektir. Peki sizin var olan bir projeyi onaylatmanız ve onay almanız için Avrupa Birliğinde bulunan bir ülkeye mi gitmeniz mi gerekmektedir? Tabi ki hayır  bunu Türkiye içinde bulunan Avrupa Birliği Destek hibe projelerinden sorumlu kısım ilgilenmektedir.  Peki Avrupa Birliği Hibe Destek projelerinden kim sorumlu? Güzel soruyu hemen cevaplayalım.

AB Hibe Programları‘nın objektif ve şeffaf uygulanmasını elde etmek üzere,  duyuru başvuru değerlendirme görevi Hazine Müsteşarlığı‘na bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ‘ne bağlı olarak faaliyet gösteren İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program geneli (İKG Pro) tarafından yürütülmektedir.

Bu nedenle projelerin, Avrupa Birliği’nin merkezi olan Brüksel‘e ya da herhangi bir AB ülkesinde ki herhangi bir Avrupa Birliği kuruluşuna gönderilmesi gerekmemektedir.

avrupa-birligi-hibe-programlarina-iliskin-bilgiler-nelerdir

Avrupa Birliği Hibe Programlarına İlişkin Bilgiler Nelerdir?

Katılım öncesi,  mali yönden yapılan yardımlar kapsamında, sivil toplum kuruluşları  (ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, vb.) tarafından geliştirilen projeler Hibe Programı adı verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir. AB Hibe Programı, halihazırdaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki öncelikler çerçevesinde, merkez düzeyinde ki kamu kuruluşları (Bakanlıklar, Müsteşarlıklar vb.) tarafından geliştirilmiş olan projelerin içerinde yer almakta olan  ve söz konusu proje kapsamın da ki AB uyum çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını desteklemek amacı ile  oluşturulmuş bir uygulama sistemidir.

avrupa-birligi-hibe-programlarinin-uygulanma-yontemi

Avrupa Birliği Hibe Programlarının Uygulanma Yöntemi

Hibe Programının proje başvuru süreci Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin ya da İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesinin yapmış olduğu teklif çağrısı duyurusu ile başlamakta, yaklaşık 2-3 ay sürmektedir. Sivil toplum kuruluşları AB Hibe Programının uygulanma konusuna bağlı olarak geliştirdikleri projeleri, hibe rehberinde belirtilen başvuru süresi içerisinde sözleşme makamına (MFİB/İKG Pro) sunmak zorundadırlar.Aksi takdirde Hibe Programından faydalanma şansını kaybetmektedirler.

Hibe Programları için, yapılan proje başvuruları, genel olarak Türkçe olarak hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Ancak, bazı şartlarda projelerin İngilizce olarak hazırlanması istenmektedir. Hibe Programları kapsamında her bir proje için sağlanan hibe desteğinin miktarı, yapılan hibe programının bütçe ve amacına göre değişebilmektedir.

Avrupa Birliği Hibe Destek Projeleri Nerede Yayınlanır?

Avrupa birliği hibe projelerine başvurmak istemeniz gayet normal bir davranış fakat AB hibe ilanları nerede yayınlanmakta. Avrupa Birliği projeleri nasıl takip edilecek. Bu çok AB projelerine başvuru kadar önemlidir. Avrupa birliği hibe destek projeleri, ab hibe projeleri, Avrupa Birliği destek teşvikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ‘ne bağlı olarak faaliyet gösteren İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program geneli (İKG Pro) tarafından yayınlanmaktadır.

avrupa-birligi-hibe-destek-projeleri-ne-zaman-yayinlanir

Avrupa Birliği Hibe Destek Projeleri Ne Zaman Yayınlanır?

Hibe Programları için düzenli bir duyurma zamanı bulunmamaktadır. Hibe programları program sahibi kişi ya da kişilerce olgunlaştırıldıktan sonra MFİB/İKG Pro tarafından duyuru için hazır hale getirilmektedir. Dolayısı ile projelerini geliştirmek isteyen, birçok sivil toplum kuruluşlarının, belirli sıklıklarda (örnek olarak, haftada bir kere) MFİB/İKG Pro tarafından yapılmakta olan çağrıları,  internet sayfası aracılığı ile takip edilmesi gerekmektedir.

Hibe Programlarına ilişkin duyurular aynı zamanda AB Bakanlığı’nın internet sayfasında da yer almaktadır. Ancak, Avrupa Birliği Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirme amacı ile söz konusu olan bütün duyuruları yapmakta olup, proje için gelen  başvuruları kabul etmemektedir.

avrupa-birligi-desteklenen-proje-oncelikleri-hangileridir

Avrupa Birliği Desteklenen Proje Öncelikleri Hangileridir?

AB’den hibe alan projeler genel olarak bir çözüme ulaşma hedefi olan projeler arasından seçilmektedir. Avrupa birliği – AB hibe projeleri genel olarak toplumun dinamiklerini etkileyen projelerdir. Bu sebepten dolayı AB’den hibe alan projeler belirli öncelikleri vardır. Genel olarak toplumda en çok internet dünyasında araştırılan Avrupa Birliği Hibe destek başvuruları;

AB hayvancılık hibe destekleri, Avrupa Birliği eğitim hibe projeleri, Avrupa Birliği AB çerçeve hibe programlar, Avrupa birliği hayvancılık hibe projeleri,  Avrupa Birliği –  AB turizm hibe proje destekleri, AB tarımsal hibe destekleri gibi konularda araştırma yapmışlar. Bizde sizin için Avrupa Birliği hibe kapsamında desteklenen projeleri sizin için liste halinde belirledik.

 • Etik ve yolsuzluk hakkında, tüm kamu hizmetlerinden yararlananların farkındalık düzeyinin artırılması
 • Halkın genelinin bilgilendirme faaliyetleri
 • Özel sektörde, bütün kamu hizmetlerinden yararlananların, farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler
 • Kamu sektörünün, farkındalık düzeyini artırmaya yönelik faaliyetler
 • Kamu hizmetlerinden yararlanan belirli grupların, etik ve etik konular ile ilgili birçok yasal düzenlemeler hakkında eğitilmesi
 • Etik Konular ve yolsuzluk hakkında lobi faaliyetleri ve savunuculuk
 • STK ‘ ların yolsuzluk ve etik konular ile ilgili, izleme kapasitelerinin artırılmasına yönelik yapılan faaliyetler
 • Yerel ve ulusal düzeyde ki lobi faaliyetleri
 • Yolsuzluk ya da etik olmayan davranışlar sonucu zarar görmüş olan kişilere hukuki destek ya da danışmanlık faaliyetleri
 • Etik konusu alanında görev yapan STKlar, kamu kurumları ve özel sektör arasında ki işbirliğinin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yönelik yapılan faaliyetler

Olarak AB hibe ve proje kapsamında desteklenenler projeler bu şekilde belirlenmiştir.

Comments

 1. Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir